Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Γνωρίστε την αγκινάρα (Cynara cardunculus)

Καλλιεργητική Τεχνική της Αγκινάρας

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η καλλιέργεια της αγκινάρας διαρκεί 3-5 έτη γι’ αυτό η προετοιμασία του εδάφους πρέπει να είναι προσεκτική.
Το καλοκαίρι τους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο το έδαφος οργώνεται βαθειά στα 30-40 cm, γίνεται μια βασική λίπανση από κοπριά και χημικά λιπάσματα, ακολουθεί φρεζάρισμα του εδάφους μαζί με σβάρνισμα και ισοπέδωση για να μπορούν να δημιουργηθούν στη συνέχεια αυλάκια για την φύτευση των φυτών
Τα φυτά πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές απόστασης 1-1,5 μ και να απέχουν μεταξύ τους 60-100 cm.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η φύτευση των παραφυάδων γίνεται τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και τον ξηρόφυτων Αύγουστο – Σεπτέμβριο όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρώγο του.

 

ΠΟΤΙΣΜΑ

Σε μια γενική εκτίμηση οι ανάγκες της αγκινάρας σε νερό έχουν προσδιοριστεί σε 258mm. ενώ εάν το πότισμα γίνεται με αυλακιές μικρού μήκους σε 430mm.

 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑΣ

1ος ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
Ποτίσματα, άμεσα μετά την φύτευση και όταν χρειάζεται.
Απομάκρυνση ζιζανίων, με σκαλίσματα, βοτανίσματα και ζιζανιοκτόνα π.χ. Nitrofen
Λίπανση: Αζωτούχος επιφανειακή λίπανση με νιτρικά την Άνοιξη μία ή δύο φορές ανάλογως της βλάστησης.

ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Κοπή και απομάκρυνση υπέργειου ξερού μέρους
Κοπή του φυτού λίγο χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. Γίνεται Ιούλιο - Αύγουστο
Πότισμα: Το πότισμα τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο συμβάλλει στο άνοιγμα των οφθαλμών στο υπόγειο τμήμα του φυτού και επιτυγχάνεται η πρωίμιση της βλάστησης.
Καταπολέμηση ζιζανίων, γίνεται με βοτανίσματα, σκαλίσματα και ζιζανιοκτόνα μέχρι να αναπτυχθούν αρκετά τα φυτά.
Αραίωμα παραφυάδων: Το Σεπτέμβρη – Οκτώβρη οι παραφυάδες μεγαλώνουν πολύ (25-35cm) και πρέπει να περιορίζονται στις 1-3 ή 2-3 ανά θέση.
Λίπανση: Το φθινόπωρο λιπαίνουμε με κοπριά, φώσφορο, κάλιο και μέρος αζωτούχου, ενώ την άνοιξη συμπληρώνουμε το υπόλοιπο του αζωτούχου λιπάσματος.