Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Εύχρηστα μικρά θερμοκήπια που καταλαμβάνουν λίγο χώρο (χωράνε σε μπαλκόνι)

Θερμοκήπιο HIWA

Θερμοκήπιο HIWA με ρόδες

Θερμοκήπιο HIWA SUPER