Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ένας Λαχανόκηπος στη Ταράτσα

Πλήρωση του χώρου όπου θα γίνει ο λαχανόκηπος με ειδικό εδαφικό μείγμα.


Ο λαχανόκηπος είναι έτοιμος, τα λαχανικά έχουν φυτευτεί και η εγκατάσταση της αυτοματοποιημένης άρδευσης έχει ολοκληρωθεί.


Ο λαχανόκηπος έτοιμος να μας προσφέρει τους καρπούς του.


Ο υπόλοιπος ταρατσόκηπος, η αίσθηση της εξοχής.