Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Φυσικό Περιβάλλον του Σπαραγγιού
ΚΛΙΜΑ


Χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν το σπαράγγι και το βοηθούν να ευδοκιμήσει καθώς ανήκει στα φυτά ψυχρής εποχής.
Ικανοποιητικές θερμοκρασίες είναι 15 – 24 0C και χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες.
Άριστες θερμοκρασίες κυμαίνονται στους 24 – 28 0C την μέρα και 13 – 19 0C τη νύχτα.
Έχει παρατηρηθεί πως σε περιοχές που καλλιεργείται επιτυχώς το σπαράγγι πέφτει σε λήθαργο 3-5 μήνες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετώνων.
Το σπαράγγι δεν βλασταίνει σε θερμοκρασία κάτω από 50C ενώ έντονη ανάπτυξη έχει σε θερμοκρασίες πάνω από 80C.

ΕΔΑΦΟΣ


Το καταλληλότερο έδαφος για το σπαράγγι είναι βαθύ, ελαφρού τύπου και γόνιμο. Τέτοια εδάφη είναι τα αμμοπηλώδη και τα οργανικά. Τα εδάφη αυτά βοηθούν την υγειή ανάπτυξη των υπόγειων τμημάτων δημιουργώντας ρίζες δυνατές και κατ’ επέκταση γερούς και ευθείς βλαστούς.
Το έδαφος πρέπει να έχει καλή στράγγιση με τη στάθμη του υπόγειου νερού κάτω από 70 εκ.. Η οξύτητα του εδάφους πρέπει να κυμαίνεται από 6,5 – 7,5 αλλά μπορεί το φυτό να αναπτυχθεί και σε πιο αλκαλικά εδάφη χωρίς όμως να έχουν την μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των εδαφών από ζιζάνια.

ΝΕΡΟ
Το σπαράγγι δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό. Το πρώτο διάστημα μετά την μεταφύτευση τα φυτά ποτίζονται πιο συχνά κάθε βδομάδα ή δεκαπενθήμερα. Μετά τον πρώτο χρόνο και αφού το ριζικό σύστημα έχει αναπτυχθεί αρκετά το πότισμα αραιώνει. Το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε νερό με αποκορύφωμα την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου που παρατηρείται η μέγιστη ανάπτυξη.