Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Μηλιά

Η μηλιά αποτελεί για την Ελλάδα ένα από τα σημαντικότερα είδη καρποφόρων δένδρων. Καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση σε περιοχές ημιορεινές, ορεινές αλλά και σε σημεία με μικρό υψόμετρο. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται τα τελευταία τρία χρόνια σταθερά γύρω στους 260.000 τόνους. Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι ποικιλίες της ομάδας Red Delicious με εκπρόσωπο την ποικιλία Redchief. Ήρθε τα τελευταία 15 χρόνια να αντικαταστήσει τις παλαιότερες όπως Starking και Starkimson. Οι καρποί της ομάδας Red Delicious είναι πολύ εμφανίσιμοι, κόκκινοι ανάλογα με τον κλώνο και την περιοχή αλλά δίχως να έχουν ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά, τραγανότητα και μετασυλλεκτική συμπεριφορά. Η εξωτερική τους εμφάνιση είναι αυτή που κερδίζει το αγοραστικό κοινό. Τα τελευταία χρόνια αρκετές παραλλαγές της Red Delicious έχουν κάνει την εμφάνισή τους όπως οι ποικιλίες, Red Cap, Redchief Camspur, Superchief κ.α. Δεύτερη δημοφιλέστερη ποικιλία είναι η Golden Delicious με τις παραλλαγές της, έπεται η Granny Smith, η ομάδα ποικιλιών Gala και Johnagold και τέλος η Fuji KIKU.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα δεδομένα διαφέρουν καθώς τις προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού επηρεάζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μήλου και λιγότερο η εμφάνιση. Έτσι στην πρώτη θέση παραγωγής και κατανάλωσης είναι η Golden Delicious, μετά η Gala, η Breauburn, η Jonnagold, η Idared και στη συνέχεια η Red Delicious και η Fuji. Tα τελευτάια χρόνια δε, έντονο είναι το φαινόμενο της δημιουργίας διαφόρων club ποικιλιών σε διεθνές επίπεδο. Μια εταιρία δηλαδή που δημιουργεί μία ποικιλία μηλιάς κατοχυρώνει νομικά ένα λογότυπο με το οποίο διακινούνται οι καρποί της συγκεκριμένης ποικιλίας και στηρίζεται διαφημιστικά η πώληση και προώθηση του καρπού. Σε πολλές εκ των εταιριών η διάθεση του παραγόμενου προϊόντος είναι οριστική και αμετάκλητη για όλη την διάρκεια ζωής του κτήματος προς την μητρική εταιρία. Παραδείγματος χάριν η εταιρία Pink Lady για τους καρπούς της ποικιλίας Gripps Pink. Άλλες πάλι δίνουν το δικαίωμα επιλογής στον παραγωγό να αποφασίσει π.χ. η εταιρία KIKU Ltd. Η εκπροσώπηση για την Ελλάδα γίνεται από την KIKU Hellas η οποία κατοχυρώνει συμβολαιακά με προαιρετική χρονική διάρκεια, τον καλλιεργητή της ποικιλίας Fuji ΚΙΚU (Brak) και Fuji KIKU Fubrax. Περισσότερες πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήσαμε στον ίδιο κόμβο.